2A

Probleemstelling: juf wil een zin op een affiche, maar we mogen enkel ons eigen lichaam gebruiken en een iPad… Even klasoverleg…

Oplossing: we gaan de letters uitbeelden met ons lichaam en er foto’s van nemen.  We bestuderen voorbeelden van lichaamsalfabetten.

Elk groepje doet een aantal letters, iedereen neemt om de beurt een foto in zijn groepje en samen komen we tot één eindresultaat.

Opdracht geslaagd!  Elk groepje droeg zijn steentje  bij.  Er werd ook heel zorgzaam met het materiaal opgesprongen.  Een dikke duim voor 2A! Wat deden jullie dat goed zeg.  Het resultaat kunnen jullie bewonderen aan onze extra klas bij juf Sabine.  Ik denk zelfs dat de letters tot aan de poort leesbaar zullen zijn.