Toedienen van Medicatie

Als uw kind medicatie dient te nemen tijdens de schooluren, wordt dit document ingevuld en aan de school ter ondertekening bezorgd.