Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum.

De instapdata zijn:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

    Bereken de instapdatum van je kind.

Instapdata kleuteronderwijs 2018 – 2019

GEBOREN TOT EN MET... INSTAPDATUM
3 maart 2016 3 september 2018
5 mei 2016 5 november 2018
7 juli 2016 7 januari 2018
1 augustus 2016 1 februari 2018
11 september 2016 11 maart 2018
23 oktober 2016 23 april 2018
3 december 2016 3 juni 2018

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Inschrijven kleuters geboortejaar 2017 en andere inschrijvingen voor het schooljaar 2019 - 2020

Drongen is een deelgemeente van Gent. Onze school houdt zich aan het inschrijvingsbeleid zoals vastgelegd in het LOP-Gent (Lokaal Overleg Platform Gent). Hieronder vindt u de data van de inschrijvingsperiodes :

van 15 oktober tot en met 26 oktober 2018
broer/zus van reeds ingeschreven kinderen of kinderen van personeel krijgen voorrang om zich in te schrijven.
STEL DE INSCHRIJVING VAN BROERTJE OF ZUSJE NIET UIT - KOM EENS LANGS OP HET SCHOOLSECRETARIAAT MET SIS-KAART EN IDENTITEITSBEWIJS VAN UW ZOON/DOCHTER.

van 1 februari tot en met 22 februari 2019 (van 12u ’s middags tot en met 12u ’s middags)
Alle andere kleuters en lagere schoolkinderen (geen broers of zussen op onze school) kunnen zich aanmelden via de website: www.meldjeaan.be

van 12 maart tot 1 april 2019
De ouders komen de inschrijving bevestigen op school. De ouders ontvangen dan een definitief inschrijvingsbewijs.

Vanaf 24 april 2019 kunnen alle kinderen (die vergeten zijn zich aan te melden via www.meldjeaan.be) ingeschreven worden op het schoolsecretariaat.

Peuterkijkdagen

Voor de nieuwe ouders met peuters (geboortejaar 2017) die graag kennismaken met de school organiseren we 4 vrijblijvende info-momenten. Wij maken dan de nodige tijd om uitleg te geven over de school, wij geven een rondleiding en u kan kennismaken met de peuterklas.

Donderdag 8 november 2018 om 17.00 u.
Zaterdag 24 november 2018 om 10.00 u.
Maandag 3 december 2018 om 17.00 u.
Zaterdag 19 januari 2019 om 10.00 u.

Indien u graag langskomt op één van deze info-momenten kan u daarvoor inschrijven via de link op de website (www.sintpaulusdrongen.be) van de school.