De schooluren:

- De schoolpoort is open vanaf 7.40 uur 's morgens en vanaf 13.00 uur 's middags.
- De lessen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag behalve op woensdagnamiddag.

  •  Lestijden in de voormiddag: van 8.25 uur tot 12.00 uur
    10.00 - 10.10 speeltijd
  • Lestijden in de namiddag:  van 13.30 uur tot 15.25 uur.
    14.20 - 14.30 speeltijd

- De leerlingen dienen stipt aanwezig te zijn als de lestijd begint.
- Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig vertrekt.
   Leerlingen die (minimum 15 minuten) te laat zijn, melden zich vooraf op het schoolsecretariaat.

Voor- en naschoolse opvang

Voor en na de lestijden verzamelen de kinderen op de respectievelijke speelplaatsen.

Voorschoolse opvang (van 7.00u tot 7.40u) :

De kinderen die zich voor 7.40u op school aanmelden maken gebruik van de voorschoolse opvang
mits betaling van een vergoeding.

Ochtendbewaking :

Vanaf 7.40u kunnen alle kinderen terecht op de speelplaats.
Deze bewaking is gratis. De kinderen die zich voor 7.40u aanmelden op school vallen automatisch
onder de (betalende) voorschoolse opvang, deze uren zullen strikt nageleefd worden.

Middagbewaking :

De kinderen die 's middags overblijven brengen de middagpauze door op de speelplaats
of in de speeltuin achter de school onder toezicht van de leerkrachten.
Kinderen die 's middags naar huis gaan mogen zich pas opnieuw op school aandienen vanaf 13 uur.
Voor de allerkleinsten is er slaapgelegenheid over de middag.

Naschoolse opvang :

Op woensdag eindigen de lessen om 12.00u en is er gratis bewaking tot 13.00u.
Op andere dagen eindigen de lesactiviteiten  om 15.25u. Er is gratis bewaking tot 16.00u.
Vanaf 16.00u tot uiterlijk 18.00u kunnen de kinderen in de avondopvang blijven mits betaling van een vergoeding.
Uit respect voor de mensen die de opvang verzorgen vragen wij om uw kind tijdig op te halen.
Er zal een extra vergoeding gevraagd worden wanneer kinderen te laat worden opgehaald in de opvang

Geleide studie :

De leerlingen van de lagere school kunnen in de geleide studie hun taak onder toezicht van een leerkracht uitvoeren.
Deze kinderen van het 4de- 5de en 6de leerjaar kunnen niet voor 17.00u afgehaald worden.
Wij vragen om deze afspraken te respecteren teneinde de leerlingen zo weinig mogelijk te storen.
Kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar blijven tot 16.30u in de geleide studie, daarna maken ze gebruik van de opvang.
Tijdens deze studie worden de leerlingen begeleid bij het maken van hun huistaken en het leren van hun lessen.
Voor deze geleide studie wordt ook een vergoeding gevraagd.