Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Wanneer mag uw kind voor het eerst naar school?

Is uw kleuter 2,5 jaar geworden, dan mag het naar school gaan. Dit vanaf de eerstvolgende instapdatum. De instapdata zijn:

- de eerste schooldag na de zomervakantie
- de eerste schooldag na de herfstvakantie
- de eerste schooldag na de kerstvakantie
- de eerste schooldag van februari
- de eerste schooldag na de krokusvakantie
- de eerste schooldag na de paasvakantie
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag
 

Bereken de instapdatum voor je kleuter.

Instapdata kleuteronderwijs 2017-2018

GEBOREN TOT EN MET ... INSTAPDATUM
1 maart 2015 1 september 2017
6 mei 2015 6 november 2017
8 juli 2015 8 januari 2018
1 augustus 2015 1 februari 2018
19 augustus 2015 19 februari 2018
16 oktober 2015 16 april 2018
14 november 2015 14 mei 2018

Instapdata kleuteronderwijs 2018-2019

GEBOREN TOT EN MET ...      INSTAPDATUM      
3 maart 2016 3 september 2018
5 mei 2016 5 november 2018
7 juli 2016 7 januari 2019
1 augustus 2016 1 februari 2019
11 september 2016 11 maart 2019
23 oktober 2016 23 april 2019
3 december 2016 3 juni 2019

Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten in het kleuteronderwijs en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt heeft. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, kan elke dag van het huidige schooljaar in een school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdata.
Vermits we als school stimuleren dat peuters zo vlug mogelijk instappen op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en regelmatig naar school komen, wil dit zeggen dat niet alle kinderen zindelijk zijn op dat instapmoment.
Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te maken.

Voor het eerst naar school, tips en weetjes voor ouders en hun kleuter

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht op : http://www.ond.vlaanderen.be

 

Inschrijven kleuters geboortejaar 2016
en
andere inschrijvingen
voor het schooljaar 2018 - 2019

 

Drongen is een deelgemeente van Gent.
Onze school houdt zich aan het inschrijvingsbeleid zoals vastgelegd in het LOP-Gent (Lokaal Overleg Platform Gent).

Hieronder vindt u de data van de inschrijvingsperiodes :

periode 1 : van 15 oktober tot en met 26 oktober 2016

Voorrangsperiode voor broers en/of zussen van reeds ingeschreven kinderen en kinderen van personeel.

Stel de inschrijving niet uit, maak een afspraak met het schoolsecretariaat en kom dan langs met de kids-ID van uw kind.

periode 2 : van 02 februari tot en met 23 februari 2018(van 12u ’s middags tot en met 12u ’s middags)

Alle andere kleuters en lagere schoolkinderen (geen broers of zussen op onze school) kunnen zich aanmelden via de website: www.meldjeaan.be

periode 3 : van 05 tot 23 maart 2018

De ouders komen de inschrijving bevestigen op school. De ouders ontvangen dan een definitief inschrijvingsbewijs.

periode 4 : vanaf 17 april 2018 kunnen alle kinderen (die vergeten zijn zich aan te melden via www.meldjeaan.be ) ingeschreven worden op het schoolsecretariaat.

nieuwe ouders en kinderen
Voor de nieuwe ouders en kinderen die graag kennismaken met de school organiseren we 4 vrijblijvende info-momenten op onze school.
Wij maken dan de nodige tijd om uitleg te geven over de school, wij geven een rondleiding en u kan kennismaken met de (peuter)klas.
Indien u graag langskomt op één van deze info-momenten kan u daarvoor inschrijven via de link op de website (www.sintpaulusdrongen.be) van de school.

Tabel: