Pestactieplan en gedragscode voor leerlingen

Pestactieplan

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich goed voelen op school. Toch blijkt uit onderzoek dat één op vier kinderen uit het basisonderwijs slachtoffer is van pestgedrag. Slachtoffers van pesten hebben het in de school erg moeilijk. Soms wordt het voor hen onhoudbaar, worden kinderen depressief, ziek, … Toch is het evenmin een pretje als je hoort dat je kind zelf een pestkop is. Het doet pijn als anderen je kind beschuldigen. Hoe pak je zo’n probleem best aan?

Vergeet ook niet dat kinderen die als “toeschouwers” worden beschouwd onder pesten zullen lijden. Uit angst voor de pesters gaan ze soms meedoen aan de pesterijen.

Wij dulden geen pestgedrag in onze school en we vinden het belangrijk dat heel de schoolgemeenschap pesten ernstig neemt.

Daarom stelden we een stappenplan op zodat alle partijen (school, ouders, leerlingen) weten hoe te reageren als een pestprobleem zich voordoet.

Zo hopen we een aangename leef- en leerruimte te creëren.

 

Gedragscode voor leerlingen

Naast dit pestactieplan bestaat er ook een gedragscode voor leerlingen. Deze gedragscode werd opgesteld samen met de leerlingen van de leerlingenraad tijdens het schooljaar 2018 – 2019.

Deze gedragscode wordt bij het begin van het schooljaar besproken in elke klas, van daaruit kunnen ook de klasafspraken opgemaakt worden.

352784995_652033000277024_179287186341809395_n