tie

Oudercomité

Onze school heeft geen ouderraad maar wel een oudercomité.
Dit is een groep van geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school.
Het oudercomité heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn vastgelegd. Het statuut van een oudercomité is een feitelijke vereniging.

Het oudercomité van Sint-Paulus Drongen zet zich in voor tal van activiteiten op onze school: jaarlijks mosselfeest met meer dan 800 eters, toneelavonden met ouders en leerkrachten, onthaal bij info-avonden, schoolfeesten, …

Het oudercomité bestaat uit een dagelijks bestuur met een 9-tal leden.
Momenteel is er een gedeeld voorzitterschap :

Mevr. Stephanie Demuynck – stephdemuynck@hotmail.com
Dhr. Tom VanKerckhove  – vankerckhovetom@hotmail.com

 

Daarnaast kunnen ze rekenen op tientallen helpende handen die klaar staan om bij te springen bij de vele activiteiten die ze organiseren. Deze helpende handen zijn vooral ouders maar ook oud-leerlingen, ouders van oud-leerlingen en andere sympathisanten van de school.

Alle inkomsten van deze activiteiten komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Het oudercomité zorgt ervoor dat heel wat kosten die anders aan de ouders worden doorgerekend door hen gedragen worden.
Waarvoor alle inkomsten precies gebruikt worden kan je zien in de infographics van elke schooljaar:

Infographic 17 – 18

Infographic 18 – 19

Infographic 19 – 20

Infographic 20 – 21

Het oudercomité is een onmisbare schakel in de verbinding tussen ouders en school. U kan hen bereiken via oudercomite@spdrongen.be

Schoolraad

Sinds juni 2021 heeft de school ook een schoolraad.

In het basisonderwijs bestaat de schoolraad uit vertegenwoordigers van:

  • de ouders
  • het personeel
  • de lokale gemeenschap

De directeur zetelt als gemandateerde van het schoolbestuur.
De schoolraad is samengesteld voor een periode van 4 jaar en komt een 3-tal keer per jaar samen.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen zoals b.v.:

  • Het studieaanbod
  • Het schoolreglement
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • Welzijn en veiligheid op de school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan

 

Dit zijn de leden van onze schoolraad:

Geleding ouders:

Tom VanKerckhove
Steve Versompel
Marjolein Van Den Broeck – secretaris

Geleding personeel:

Mieke van den Berge
Filip Moens
Lieven Blondeel

Geleding lokale gemeenschap:

Katleen De Zutter
Jens Everaerd
Filip Van Laecke – voorzitter

Gemandateerde van het schoolbestuur:

Tanja Jocqué (directeur)