Oudercomité

Onze school heeft geen ouderraad maar wel een oudercomité.
Dit is een groep van geëngageerde ouders die zich structureel inzet voor de school.
Het oudercomité heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn vastgelegd. Het statuut van een oudercomité is een feitelijke vereniging.

Het oudercomité van Sint-Paulus Drongen zet zich in voor tal van activiteiten op onze school: jaarlijks mosselfeest met meer dan 800 eters, toneelavonden met ouders en leerkrachten, onthaal bij info-avonden, schoolfeesten, …

Het oudercomité bestaat uit een dagelijks bestuur met een 9-tal leden.
Momenteel is er een gedeeld voorzitterschap :

Mevr. Stephanie Demuynck – stephdemuynck@hotmail.com
Dhr. Tom VanKerckhove  – vankerckhovetom@hotmail.com

 

Daarnaast kunnen ze rekenen op tientallen helpende handen die klaar staan om bij te springen bij de vele activiteiten die ze organiseren. Deze helpende handen zijn vooral ouders maar ook oud-leerlingen, ouders van oud-leerlingen en andere sympathisanten van de school.

Alle inkomsten van deze activiteiten komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen. Het oudercomité zorgt ervoor dat heel wat kosten die anders aan de ouders worden doorgerekend door hen gedragen worden. (zie Infographic)

Het oudercomité is een onmisbare schakel in de verbinding tussen ouders en school.

U kan hen bereiken via oudercomite@spdrongen.be