1A1B2A2B3A3B4A4B5A5B6A6B
In het kader van ons jaarthema bleven de kinderen vandaag ook ‘in beweging’ tijdens een klasoverschrijdende spelnamiddag. Ze maakten kennis met heel wat leuke spelletjes.