Klokkenluidersprocedure

De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement.

Deze richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen informatie over inbreuken of vermoedens van inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.
De inbreuken of bezorgdheden die via deze weg gemeld worden kunnen gaan over volgende onderwerpen: 

 • overheidsopdrachten 
 • fraude of schade van financiële belangen 
 • productveiligheid en -conformiteit 
 • veiligheid van vervoer 
 • bescherming van het milieu 
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 
 • veiligheid van levensmiddelen 
 • volksgezondheid 
 • consumentenbescherming 
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens 
 • inbreuken in verband met de interne markt (regelgeving Europese Unie) 

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt. 

Wenst u een melding te maken? Dan kan dit op de volgende manieren: 

Telefoon  

Rik Vandenabeele, aanvangsbegeleider, 09/2222197 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de kantooruren, cluster Gent. 

Brief (zorg ervoor dat je “vertrouwelijk” vermeldt op de enveloppe) 

VZW Organisatie Broeders van Liefde – cluster Gent
t.a.v. Rik Vandenabeele
Smidsestraat 76, 9000 GENT 

In persoon

Door een afspraak te maken met Rik Vandenabeele via het telefoonnummer dat hierboven vermeld staat. 

Online

via de weblink: een melding maken ifv klokkenluidersprocedure 

 

De volledige procedure is terug te vinden via deze link.