Voor en na de lestijden verzamelen de kinderen op de respectievelijke speelplaatsen.

Voorschoolse opvang (7.00 uur- 8 uur)

De kinderen die zich voor 8.00 u. op school aanmelden maken gebruik van de voorschoolse (betalende) opvang.

Ochtendtoezicht

Vanaf 8.00 u. kunnen alle kinderen terecht op de speelplaats. Deze bewaking is gratis.

Middagtoezicht

De kinderen die ’s middags op school blijven brengen de middagpauze door op de speelplaats of in de speeltuin achter de school onder toezicht van de leerkrachten.
Kinderen die ’s middags naar huis gaan mogen zich pas opnieuw op school aandienen vanaf 13.00 u.

Voor de allerkleinsten is er slaapgelegenheid over de middag.

Naschoolse opvang

Op woensdag eindigen de lessen om 12.00 u. en is er gratis toezicht tot 13.00 u.

Op andere dagen eindigen de lesactiviteiten  om 15.25 u. Er is gratis toezicht tot 16.00 u.

Vanaf 16.00 u. tot uiterlijk 18.00 u. kunnen de kinderen in de studie / avondopvang blijven mits betaling van een vergoeding.

Begeleide studie

De leerlingen van de lagere school kunnen in de begeleide studie hun taak onder toezicht van een leerkracht uitvoeren. De leerkracht die het toezicht verzorgt ziet erop toe dat de kinderen rustig kunnen werken, het nakijken van de huistaken en lessen valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.