248094889_4404155316305638_112973342355002540_n

Onze school is een warme, open school in een rustige, groene omgeving.

Ons streefdoel is kwaliteitsonderwijs bieden vanuit een Christelijke inspiratie. Dit realiseren we door het kind centraal te zetten. Elk kind is uniek en verdient optimale groeikansen.
We hebben hierbij oog voor de totale ontwikkeling van het kind, niet alleen de intellectuele ontwikkeling maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de fysieke ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling.

We dragen zorg voor alle kinderen. Wij streven ernaar leermoeilijkheden en hindernissen tijdig te detecteren, net zoals we ook oog hebben voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Op die manier kunnen we het leervermogen van de kinderen optimaliseren samen met alle zorgpartners. Het is onze taak om elk kind te coachen in zijn totale ontwikkeling. We stimuleren hierbij hun zelfstandigheid.

Kinderen moeten kunnen ontdekken, plezier maken en zich veilig voelen op school. Enkel op die manier kan het welbevinden geoptimaliseerd worden en kunnen kinderen hun talenten laten schitteren.

We proberen de betrokkenheid te versterken door aandacht te schenken aan een positieve dialoog tussen alle participanten. Dit alles met een wederzijds respect voor alle partijen. We maken samen school.