Tijdens de ingetogen en  sfeervolle startviering werd er gesproken over dragen en gedragen worden, met o.a. een door de leerlingen aandachtig beluisterd  door meester Dirk verteld verhaal. Camille en Charlotte uit 6A hadden dat de week voorheen al op een leuke manier geïllustreerd.

Tijdens een sfeervolle en doorleefde eucharistieviering was er o.a. een prachtige vertelling door meester Dirk over dragen en gedragen worden. Camille en Charlotte hadden het de week voorheen eigenlijk al een beetje geïllustreerd.