Oriëntatieloop 5 oktober

Inderdaad, op 4 oktober liepen we alweer op straat, t.t.z. in de Blaarmeersen voor een hele dag oriëntatielopen ( of stappen, dat was ook goed ! ) De bus bracht ons in een minimum aan tijd op onze bestemming waar, na even wachten uitleg werd gegeven over wat er ( de lln. ) te wachten…